I lyset af den seneste rapport fra FN’s klimapanel, og politikernes planer om et fossiltfrit samfund i 2050, kan dedanske skove komme til at spille en nøglerolle i omstillingen tilen bæredygtig energiproduktion.

Tirsdag d. 4 november havde P4 morgen et indslag om emnet, hvor medlem af foreningen Godsejer Niels Erik Kjær deltog. Han fortalte om sit projekt med plantning af30 hektar popler som blev plantet i foråret 2013. Træerne er nu 4 meter høje og forventes at skulle høstes om 7-9 år.Skovdyrkerne forventer at skovene kan fordoblebiomasseproduktionen.

Efterfølgende har DR lavet en kort artikel ud fra interviewet med Niels Erik Kjær og skovrider Henrik Buhl.

Du kan læse artiklen på dette link.

https://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/11/04/073204.htm

By: Kristian Løkke Kristensen