For tiden foregår der en intens diskussion om skovenes rolle fremover. Især har skovenes rolle i bevarelsen af vor biodiversitet taget megen opmærksomhed. På Folkemødet deltog Skovdyrkerne blandt andet i en paneldebat sammen med en repræsentant for Friluftsrådet, en repræsentant fra savværksindustrien samt den kendte naturdebattør, Morten DD.

Oplægget til diskussionen lød således:

Skovene er fantastiske og som et Kinderæg opfylder de en mangfoldighed af funktioner: Skovenes huser 60% af landets biodiversitet på kun 14 % af landets areal og leverer samtidig – med 75 mio besøg om året – rammerne for danskernes fritidsinteresser. Skovene er derudover en vigtig medspiller i vores klimaudfordringer i og med, at de lagrer CO2 i betydeligt omfang. Og så leverer de et bæredygtigt og miljøvenligt råstof til træindustrien og til varmeværkerne, hvor det sparer miljøet for fossile brændstoffer. Aktuelt debatteres det, om vi skal udlægge større eller mindre dele af vores skove urørte for at tilgodese biodiversiteten. Men hvad så med de andre hensyn? Er det den rigtige vej at gå at opdele vores skove efter funktion? Eller skal vi fortsat kunne opfylde flere funktioner på samme areal på samme tid. Og er det realistisk?

Konklusionen var, at det er nødvendigt med produktion i skovene – samtidig med en målrettet beskyttelse af biodiversiteten på udpegede steder.

I samfundet er ønskerne til arealanvendelse mangfoldige. I skovene er der mulighed for på samme areal og på samme tid at opfylde en række forskellige behov – over jorden biomasseproduktion, i jordhøjde friluftsliv og biodiversitet, og under jorden opsamling af grundvand.

Vedrørende diskussionerne om adgangen til naturen og om skovenes driftsformer understregede vi, at grundlaget må være en respekt for ejendomsrettens ukrænkelighed – med mindre samfundet vil tilkøbe sig til yderligere rettigheder.

Vi deltog også i diskussionerom flis contra varmepumper. Sidstnævnte bliver af en del politikere fremhævet til fordel frem for flisen. Vi er ikke enige. Og det er de fleste lokale varmeværker heldigvis heller ikke.

Andre gøremål

Under vort besøg på Bornholm besøgte vi også Landboforeningen, mødtes med direktøren for Østkraft (flis) og deltog i en ekskursion om kulturmetoder med statens og kommunens lokale skovfolk.

Sammen besigtigede vi desuden den frøplantage af (forhåbentlig) modstandsdygtig ask, som vi i samarbejde med Københavns Universitet har fået lov at etablere i en af kommunens plantager, og som vi håber vil give frø om blot 10 år.


phi@skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne