Personen

Til stillingen som chef for Skovdyrkernes sekretariat søger vi derfor en person med

Vi forventer en kommercielt indstillet skovbruger og en veluddannet leder, som med respekt for vores værdigrundlag kan stå bag en yderligere udvikling af virksomheden.

Opgaven

Skovdyrkernes vision er at være den naturlige og foretrukne samarbejdspartner for flertallet af danske skovdyrkere, juletræsproducenter, ejere af naturejendomme m.v.

Sekretariatets mission er, at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi fastlagt af hovedbestyrelsen, samt iværksætte de fælles beslutninger i skovridergruppen og fremme det tværgående samarbejde.

Derfor indtager sekretariatet i stigende grad en inspirerende og koordinerende rolle i forhold til de fem lokale skovdyrkerforeninger. Der forventes et styrket samarbejde mellem foreningerne i de kommende år, og sekretariatschefen indtager en central rolle i denne proces – i en løbende dialog med de lokale skovridere og bestyrelser.

Udadtil tegner sekretariatschefen virksomheden i forhold til branchens øvrige aktører og den politiske virkelighed.

Arbejdsstedet vil være i Skovdyrkernes Hus i Ry.

Mulighederne

Vi tilbyder således en af branchens bedste stillinger. Et krævende og interessant job i en bred virksomhed, som bygger på en langvarig og sund tradition, men som samtidig har spændende udviklingsmuligheder.

Yderligere oplysninger

Supplerende oplysninger fås hos formanden, Lars Skou Gleerup (61734678) eller hos den nuværende sekretariatschef Svend J Christensen (23409262)

Ansøgninger bedes inden den 15. april indsendt til Lars Skou Gleerup på stensgaarden@gmail.com

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne