Skovdyrkerne samler nu alle juletræsaktiviteter i datterselskabet Green Product A/S. Den
ændring skal skabe bedre service til både medlemmer og kunder.
– Med den nye ændring får vi ni fagfolk, som arbejder fuldtid med juletræer året rundt. På den
måde får vi samlet kræfterne. Alle vores fagfolk vil fremover være fuldt fokuserede på at
hjælpe vores medlemmer til størst mulig værdi i deres juletræsproduktion, siger Henning
Post, direktør i Green Product A/S.
Helt konkret samles alt lige fra plantning og rådgivning til entreprise og afsætning af juletræer.
Ændringen skal også fremtidssikre selskabet i et stærkt konkurrencepræget marked.
– I de kommende år vil vi se et faldende udbud af juletræer. Med de nye ændringer
fremtidssikrer vi organisationen. Vi står nu med en smidig og effektiv organisation, som er godt
rustet til succes i fremtidens marked, siger direktøren.

Stærk position
Formålet med omstruktureringen er netop at fastholde og udvikle Green Product A/S’ position
som Danmarks førende medlemsejede virksomhed for rådgivning og handel med juletræer og
pyntegrønt i Danmark.
En position, hvor fagfolkene er på producenternes side.
– Vi er den eneste medlemsejede aktør i branchen, der tilbyder både rådgivning og afsætning
af juletræerne for producenterne. Det glæder mig, at vores dygtige kolleger nu kan dedikere
sig 100 procent til arbejdet med juletræer, siger Henrik Fredslund-Petursson, tiltrædende
bestyrelsesformand i Green Product.


Grundigt forarbejde
Bag de nye planer ligger et omfattende analyse- og strategiarbejde. Arbejdet har været drevet i
et tæt parløb mellem Henrik Fredslund-Petursson og Henning Post.
Ændringerne er gennemført med fuld opbakning fra bestyrelsen for Green Product A/S og
bestyrelserne for de fem lokale skovdyrkerforeninger, som er aktionærer selskabet.
I forbindelse med organisationsændringen har bestyrelsesformand Søren Christiansen valgt
at give stafetten videre efter mere end syv år som formand for Green Product A/S. Skovrider
Henrik Fredslund-Petursson tiltræder som ny bestyrelsesformand.


For yderligere info:


Direktør Henning Post Tlf: 51649636

Tiltrædende bestyrelsesformand Henrik Fredslund-Petursson Tlf: 20574810