Markedet for flis og træ til energi og politikken bagved har de seneste år bevæget sig i én retning – produktionen af biomasse skal være bæredygtig. Bæredygtigt produceret flis og energitræ er bl.a. med til at sikre en beskyttelse af skov som økosystem, reducere udledningen af CO2 samt beskyttelse af sårbare naturtyper.

Dette skal ske ud fra den brancheaftale som energibranchen har lavet med udgangspunkt i, at sikre en bæredygtig produktion af biomasse. Brancheaftalen favner egentlig rimelig bredt og gælder også ved f.eks produktion af træpiller. Dog stilles der særlige krav til større varmeværker.

Det er hér, at SBP-certificeringen kommer ind i billedet. SBP er forkortelsen for Sustainable Biomass Partnership’ og et meget vigtigt led i den nødvendige dokumentation om overholdelse af brancheaftalen.

I Skovdyrkerne Syd har vi udarbejdet en række arbejdsprocesser der skal underbygge og sikre den nødvendige dokumentation for overholdelse af standarderne i SBP-certifikatet. Vi er i løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 blevet auditeret af NepCon, som er et godkendt SBP-certificeringsorgan og desuden den største danske aktør inden for skovcertificering. I maj 2017 modtog vi en tilbagemelding på vores audit og da vi overholdte samtlig krav i standarden kunne vi nu kalde os for SBP-certificerede.

Skovdyrkerne Syd kan med dette certifikat sikre sine medlemmer og skovejere en fortsat adgang til flismarkedet- lige fra de små lokale værker til de store spillere på flismarkedet.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne