Det er gået stærkt i Skovdyrkerne i det seneste regnskabsår.

Aldrig før har vi skovet så meget træ, hugget så meget flis og plantet så mange træer. De fem skovdyrkerforeninger leverer tilsammen den største omsætning i Skovdyrkernes historie. Omsætningen landede på i alt 649 millioner kroner. Det er en fremgang på 12 procent fra året før. Det fremgår af Skovdyrkernes årsberetning 2021/2022.

I fire af de fem foreninger har top og bundlinje samme fortegn, mens en af foreningerne slog en ordentlig skævert. Skæverten skyldes primært store udsving i flispriserne og en problematisk risikostyring.

– Kigger man kun på de fire skovdyrkerforeninger, realiserer de tilsammen en omsætning på 451 millioner kroner. Heraf et samlet resultat på 5,3 millioner kroner. Overskuddet i de fire foreninger udgør således 1,2 procent af omsætningen, hvilket er på niveau med sidste års tal.

– En resultatgrad på en procent betragter vi under normale omstændigheder som tilfredsstillende, idet foreningerne opererer som medlemsejede nonprofitorganisationer. Vi mener, at pengene ligger bedst i medlemmers lommer, fremhæves det i beretningen.

Flere medlemmer og vækst i omsætning

Samlet set går det den rigtige vej i Skovdyrkerne, når man ser på medlemstal og omsætning.

– Det er glædeligt, at der er en lille fremgang i Skovdyrkerens samlede medlemsareal. Det er ikke en eksplosiv udvikling, men efter flere år med stagnation er det dejligt, at kurven går op, fremhæver ledelsen i beretningen.

Tallene viser desuden, at gennemsnitsstørrelsen på medlemmernes ejendomme er steget til 20,5 hektar.

Samtidig er der også stabil vækst i Skovdyrkernes omsætning.

– Over de sidste tre år er vi vokset med knap 22 procent målt på omsætning. Vi er også bevidste om, at væksten i overvejende grad skyldes de positive konjunkturer, som vi har oplevet i de sidste år – og at vi lige om lidt vil opleve fald i efterspørgsel og salgspriser og dermed en lavere aktivitet. Det har vi prøvet før, og det indretter vi os efter, lyder det.

Læs mere i Skovdyrkernes årsberetning eller idet kommende nummer af Skovdyrkeren.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne