Politikerne er travlt optaget af at diskutere fremtidens klimaløsninger. Det foregår i kølvandet på den nye klimarapport fra FN’s klimapanel. Samtidig har regeringen netop fremlagt sit klimaudspil.

Ifølge FN’s klimarapport er der brug for store omstillinger, og der er behov for at reagere hurtigt, hvis klodens temperaturstigning skal begrænses.

Regeringens klimaudspil fokuserer blandt andet på at reducere CO2-udledningen fra transportsektoren. Der bliver lagt op til at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i år 2030.

Skovene kan bidrage

Når det gælder reduktion af transportsektorens klimabelastning, kan skovene spille en væsentlig rolle. Det vil der blive sat fokus på, når der er skovkonference på Christiansborg på torsdag 11. oktober.

En af mulighederne er at forgasse træflis fra danske skove ved hjælp af termisk forgasning. Den grønne gas kan videreforarbejdes til grønne flydende brændstoffer.

Det emne holder eksperten Jesper Ahrenfeldt oplæg om ved torsdagens konference. Han er seniorforsker ved DTU og formand for Partnerskab for Termisk Forgasning.

Skovdyrkerne er med

Skovdyrkerne arbejder aktivt for at fremme udnyttelse af træ til energiformål. Det sker i samarbejdet ”Træ til energi”, hvor Skovdyrkerne arbejder sammen med andre betydende aktører i branchen.

– Samarbejdsprojektet har været i gang i ti år, og formålet er netop at fremme brugen af træ til energiformål. Vi fokuserer meget på termisk forgasning. Det er en teknik, der kan løse mange af nutidens energiudfordringer, siger Svend Christensen, som er tilknyttet til projektet som seniorkonsulent.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne