Forudsætningerne for en ny omgang stormfald i Vestjylland er i høj grad på plads – mange steder er skovene stadig ustabile efter ‘Bodils’ hærgen i 2013 og med alt for meget vand i både jorden og i luften, skal der ikke så meget til, før det går galt igen.

Men selv om både ‘Dagmar’ og især ‘Egon’ spændte buen lige til bristepunktet med langvarig storm og vindstød af orkanstyrke, så viser de foreløbige opgørelser, at skaderne på skoven er begrænsede. Vi har registreret ‘væltede træer her og der’ og der forestår lidt oprydning i kanter og i skærmstillinger – men indtil videre kan vi med lettelse konstatere, at vi ikke har meldinger om regulært stormfald i form af fladefald eller omfattende spredt fald.

Men det behøver ikke at blive mere spændende foreløbig!


I eksponerede bevoksningskanter er der væltet lidt – her stormfaldskant fra ’Bodil’ hvor selve stormfaldsarealet allerede er gentilplantet.
I eksponerede bevoksningskanter er der væltet lidt – her stormfaldskant fra ’Bodil’ hvor selve stormfaldsarealet allerede er gentilplantet.

Skærmstilling øger altid sårbarheden – men selv om der her er væltet enkelttræer, er både skovklimaet og underplantningen intakt.
Skærmstilling øger altid sårbarheden – men selv om der her er væltet enkelttræer, er både skovklimaet og underplantningen intakt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne