Overskriften for arbejdet har været ’Lidt mindre skovpart – lidt mere Team’. Alle skovejere har fortsat én fast skovfoged som kontaktperson, men vi etablerer yderligere et nyt, slagkraftigt skovbrugsteam og vi rykker lidt tættere sammen i de enkelte teams, så vi bedre kan dække hinanden af – bla. i forbindelse med arbejdet i højsæsonerne.

Personalemæssigt ser rokaden således ud:

Øvrige medarbejdere og funktioner fortsætter uændret.

Den samlede rokade vil naturligvis berøre en del af vores medlemmer – men den valgte model med den tætte organisering i teams vil sikre tæt opfølgning og vi vil gøre os meget umage med at sikre kvaliteten i omstillingsspillet. Alle berørte medlemmer får direkte besked.

Tag godt i mod den nye organisation – skovens bedste hold!

29.05.18 | Skovrider Michael Gehlert

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne