Hvorfor dog Skovens Dag?

Skovbruget har grundlæggendeetgodt image i befolkningen. Især så længe vi fokuserer på natursiden, biodiversiteten, udflugtsmulighederne og skovens dybe stille ro. Det kan blive lidt sværere, når vi kommer ind på træproduktionen og på begrænsningerne i adgangsmuligheden.

Kun få danskere tænker over, hvilken gavn skovbruget gør for Danmarks skønhed, beskæftigelse, produktion, naturværdier, miljø og folkesundhed. Kun få ved, at skovenes træ er verdens mest miljøvenlige råstof og nøglen til en fossilfri fremtid.

Vi må selv sørge for at fortælle om skovenes gavn og skovbrugets muligheder. Formålet erat fastholde og forbedre vort image yderligere. Det kan vise sig nødvendigt idiskussionerne om de nye rammer for skovdriften, som vil blive aktuelt med det nye Nationale Skovprogram.

Temaet i år er Skoven i fremtiden

Der kan fås nogle gode diskussioner, f.eks. omhvad skovpolitikken betyder for din praktiske skovdrift. Om hvilke ønsker du måtte have til ændringer – og hvad gæsterne synes. Måske om balancen mellem produktionen og naturhensynene. Mange emner kan berøres.

De deltagende skove bestemmer selv, hvordan de vil bruge temaet. Det vigtige er blot, at gæsterne oplever den gavn, som skoven og skovens folk gør.

Antallet af gæster på det enkelte arrangement er mindre vigtigt. Mange private skove får den bedste dialog og de bedste lokale netværk gennem mindre vandreture. Et arrangement kan derfor gennemføres enkelt, billigt, uhøjtideligt og med stor succes.

Tilmelding og yderligere oplysninger

Næste Skovens Dag er søndag den 10. maj 2015. Vi beder allerede nu vore medlemmer overveje, om de kunne stille an med et arrangement – stort eller lille. Hvis man synes, at det kunne være en sjov udfordring. Man kan eventuelt tage en dialog med sin skovfoged.

Dansk Skovforening står for den centrale markedsføring, blandt andet på www.skovensdag.dk og overfor landsdækkende medier.

Den lokale markedsføring, fx kontakt til den lokale presse, sørger de enkelte arrangører selv for, eventuelt sammen med den lokale skovdyrkerforening, og Dansk Skovforening kan evt. hjælpe med gode råd.

Send en uforpligtende mail til Martin Einfeldt i Dansk Skovforening (me@remove-this.skovforeningen.dk), hvis du vil tilmelde dig – eller bare høre om vilkårene eller om andres erfaringer.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne