Gennem 25 års aktivt virke opsamler man et stort netværk – så på dagen var der naturligvis et stort fremmøde af både medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere, som gerne ville løfte på hatten. I sin tale til jubilaren fremhævede skovrider Michael Sheedy Gehlert betydningen af, at Chrestens unge år som ansat – også var foreningens unge år. Dermed er jubilaren ikke bare en del af foreningens organisation og kultur – han har selv været med til at skabe den.

Som påskønnelse for sin solide indsats gennem mange år, modtog skovfoged Chresten Møller Petersen, foreningens fineste hædersbevisning – en sten med inskriptionen ’år går – sten står’.

I sin egen tale causerede jubilaren over tidens gang i skovbruget i de 25 år – herunder også over de aktuelle dagsordner omkring klima og biodiversitet. Han konkluderede med sit eget mantra ’if it ain’t broken – don’t fix it’ … man skal ikke pære ved noget, der fungerer! – Og dermed har Chresten Møller Petersen selv sat retningen for de næste mange års virke.

mgh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne