Dansk Skovforening har for nyligt sendt brev til både miljø- og fødevareministeren og skatteministeren med budskabet om, at der er alvorlige tørkeskader under opsejling i skovene som følge af den ekstremt tørre sommer, og at der kan blive tale om store økonomiske tab.

Nu arbejder Skovforeningen med at skabe et samlet overblik over skaderne i de private skove på landsplan. Derfor opfordres medlemmer af Skovdyrkerne til at dokumentere tørkeskader i deres skove.

– Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har konstateret skader i din skov, der kan relateres til tørken. Det kan være helt eller delvist udgåede kulturer – eller det kan være skader på træerne i skovens øvrige bevoksninger, lyder det fra brancheforeningen.

Helt konkret handler det om at indsende en beskrivelse af de konstaterede skader og det skønnede omfang af skaderne, hvis det er muligt.

– Vi vil også rigtig gerne modtage billeder at de konstaterede skader, oplyser Hans Maltha Hedegaard fra Dansk Skovforening.

Værste tørke i mange år

Baggrunden for kortlægningen af skaderne er, at den ekstreme tørke ikke kan undgå at få konsekvenser for skovenes tilvækst og træernes vedkvalitet.

Vurderingen lyder, at skaderne risikerer at medføre betydelige økonomiske tab. Tabene kommer som følge af helt eller delvist udgåede kulturer – og på grund af kvalitetsforringelser og dermed værdiforringelser af det træ, der skal sælges de kommende mange år.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet besøger netop nu mange bevoksninger i hele landet, og herunder mange af deres permanente prøveflader. Her undersøger de hvilke skader, der kan konstateres og skadernes omfang.

Billeder og observationer (gerne korte beskrivelser med træart, alder, procent-angivelser osv.) kan sendes direkte til Hans Maltha Hedegaard fra Dansk Skovforening. Send beskrivelse og gerne billeder på hmh@remove-this.skovforeningen.dk

jma@skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne