Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Tolvmandssektionen under Landbrug Fødevarer tog for nogle år siden initiativ til samarbejdet ’Bæredygtig Jagt’. Formålet har været at udbrede kendskabet til jægernes indsats for at skabe naturværdier samt at skabe forståelse for jagt hos ikke-jægere.

Jagt er nemlig meget mere end at nedlægge vildt. Det meste af året gælder det om at pleje naturen og at sikre gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv. På den måde yder jagt et langsigtet positivt bidrag til naturen.

Jagtudøvelsen er en vigtig del af ejendomsretten i land- og skovbruget, og det er en vigtig del af ejernes dispositionsfrihed, ejerglæde og bidrag til ejendommenes driftsøkonomi.

Skovforeningen opfordrer til, at man støtter de kommende års arbejde økonomisk. Pengene vil blandt andet blive brugt til at opruste og skabe dokumentation inden genforhandlingen af udsætningsforliget i 2017.

Yderligere oplysninger på Bæredygtig Jagts hjemmeside.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne