‘Sverige er et af de få lande i Vest, som har klaret sig relativt uskadt gennem finanskrisen. Det var skovbruget med savværker, masse- og papirindustri som med hjælp fra en svag krone må tilskrives hovedæren for dette.

Svenske nationalklenodier som eksportvirksomhederne Scania, Volvo, atlas Copco m.fl. står oftest i finanspressens rampelys, men faktum er, at skovindustrien med sit meget lave importindhold er betydelig vigtigere for svensk eksport og svensk tilvækst.

Skoven står for 10-12% af den totale svenske eksport, men tager man hensyn til, hvor meget virksomhederne også importerer og regner på Sveriges ‘nettoeksport’, så har skovindustrien historisk stået for imponerende 50-75%. Under den seneste finanskrise måske endnu højere.

Når nu kronen stiger igen,falder skovens betydning en smule. Eksporten bliver ramt, og meget taler for at svensk BNP-tilvækst, som på det seneste har slået rekord, bliver svagere for 2011 som helhed.

Men Sverige står og falder med skoven!’

Således skriver Danske Banks svenske tidsskrift Skog Ekonomi i sit seneste nummer. Det er vel forklaringen på, at det produktive skovbrug stadig bliver taget alvorligt i Sverige – i modsætning til herhjemme.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus