Skovningssæsonen for juletræer er nu i fuld gang. Selv om Skovdyrkerne har foretaget markering – og selv om markeringen er godkendt af vores kunde, er der nogle vigtige forhold omkring kvaliteten, som producenten hæfter for.

Det drejer sig om:

Korrekt oparbejdning:

Skal du selv oparbejde juletræer, så se Skovdyrkernes instruktionsvideo om korrekt oparbejdning her.

Husk, desuden at:

Træets udvikling efter markering:

Det er derfor afgørende vigtigt for slutkundens oplevelse af kvaliteten – og for at undgå kostbare reklamationer – at producenternes oparbejdning og egenkontrol er i orden.

En tilstrækkelig selvdisciplin kan spare mange penge for alle involverede – nogle få gule træer, kan lyse en hel palle juletræer op og udløse en kritisk granskning af hele partiet.

Hvis du er i tvivl – så kontakt din skovfoged.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne