Dansk Skovforening har bedt om Naturstyrelsens tolkning af de gældende regler vedrørende beskyttelse af fuglereder og redetræer.

Man har blandt andet spurgt, hvad det vil sige forsætligt at ødelægge reder. Og man har spurgt, hvilke kravder stilles til en skovejerom forsigtighed og eventuelt forudgående undersøgelser af bevoksningerne inden en skovning.

Desværre giver Styrelsens nye notat ikke nogen klarhed – tværtimod – og det efterlader skovejeren i yderligere usikkerhed med hensyn til, hvornår han overholder lovgivningen, og hvornår han overtræder den.

Styrelsen vurderer, at der er tale om en forsætlig ødelæggelse, hvis en skovejerindser muligheden eller sandsynligheden for, at en bevoksning indeholder reder, men ikke tager skridt til at undersøge bevoksningen for reder forud for skovning. Betyder dette, at alle bevoksninger efter Styrelsens mening skal gennemgås før en eventuel skovning? Og kan skovning efter Styrelsens mening ikke gennemføres, hvis der er fuglereder i en bevoksning?

Styrelsen skriver videre, atalmindelig skovdrift som udgangspunkt ikke vil udgøre en overtrædelse af reglerne … forudsæt at driften tilrettelægges med fornøden omhu, herunder behørig, proportional hensyntagen til fuglene. Dette indebærer, at der bør tages højde for årstiden, … således at større mere gennemgribende skovning tilrettelægges udenfor ynglesæsonen. Betyder dette, at ingen større skovninger efter Styrelsens mening kan foregå i fuglenes ynglesæson?

Skovdyrkerne hører gerne, hvis der er nogen, der mener sig i stand til at forklare en almindelig skovejer, hvad ovenstående betyder i praksis. Vi kan ikke.

Indtil vi eventuelt bliver oplyst på et højere niveau, henviser vi til de generelle råd, vi gav i en tidligere artikel om emnet.

Her et link til Styrelsens notat.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne