I den seneste uge har Skovdyrkerne Midt gennemført et skovningsprojekt på usædvanligt stejlt terræn. I Nygaarde skov, nær Ry, har skovningsmaskine og udkørselsmaskine kørt på skråninger, hvor det er på grænsen til, hvad der praktisk er muligt med de store maskiner. For at udnytte bevoksningen bedst muligt, er deraflagt langtømmer, korttømmer og 3-meter effekter i skovningen.

Færdsel på de stejle skråninger kræver fuldt fokus fra maskinførerne, men mon ikke de også har fundet tid til at nyde den fantastiske udsigt ud over Ravnsø og landskabet nord for søen.

By: Kristian Løkke Kristensen