Når der aflægges flis i forbindelse med afdrift af en hugstmoden nåletræsbevoksning, er der to måder skovningsmaskinen kan tilgå skovning. Den kan enten skove fremadrettet, eller bakke ind i bevoksningen på et eksisterende spor. Metodevalg afhænger af de effekter, der har den bedste afregning og man dermed ønsker at skove. En god velovervejet skovning kan forbedre økonomien i et efterfølgende flisprojekt, hvor der er lagt topender af til flis.

Afdrift uafhængigt af eksisterende spor

Når skovningsmaskinen skover fremadrettet, kan den skove uafhængigt af eksisterende spor, da den fjerner træerne foran skovningsmaskinen. Hér har skovningsentreprenøren mulighed for at skove uafkortet tømmer (langtømmer), hvilken ofte er et optimalt effekt i afdrifter. Ved denne metode udnyttes hele afdriftsarealet. Når skovningsmaskinen er færdig vil der være 4 ‘baner’, hvor der ligger følgende.

Skovning af uafkortet tømmer, afkortede effekter og aflægning til flis (Foto Chresten M. Petersen)
Skovning af uafkortet tømmer, afkortede effekter og aflægning til flis (Foto Chresten M. Petersen)

Afdrift via eksisterende spor

Når skovningsentreprenøren bakker gennem bevoksningen på et eksisterende spor, samles hugstaffald og toppe til flishugst i én bane, hvilket optimerer flishugsten efterfølgende. Ved at samle hugstaffald på et mindre areal, vil en eventuel efterfølgende grenknusning blive effektiv og hermed billigere.

Ulempen ved metoden, er at der er hele tiden står en bevoksning bag maskinen, så det er ikke muligt at lave langtømmer, da skovningsmaskinen ikke kan komme til at skyde de uafkortede tømmerstokke bagud i forbindelse skovning.

Forudsætningen er naturligvis, at sporene er brede nok til at skovningsmaskinen kan køre på dem.

Skovning af afkortede effekter og aflægning til flis (Foto Chresten M. Petersen)
Skovning af afkortede effekter og aflægning til flis (Foto Chresten M. Petersen)
Det færdige resultat - Flisranker klar til tørring (Foto Chresten M. Petersen)
Det færdige resultat – Flisranker klar til tørring (Foto Chresten M. Petersen)

VidenCenter Flis 30.09.2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne