Mange har de senere år været interesseret i at købe skov i Sverige – og en del har købt.

Nu fremlægger det svenske ‘Skogssällskapet’ statistik – både for priserne på skov og for den gennemsnitlige indtjening ved skovdrift i de forskellige egne af Sverige.

Svensk statistik for skovpriser plejer at være beregnet pr. kubikmeter stående vedmasse, men her er priserne for en gangs skyld udregnet pr. hektar, hvilket gør det lettere at sammenligne med Danmark.

Købspriser

Skoven er naturligt nok billigst i Norrland med et gennemsnit på 16.000 DKK/ha. Det bliver dyrere, jo mere sydligt og jo mere bynært skoven ligger. Den gennemsnitlige pris i Sydsverige angives til 60.000 DKK/ha.

Afkast

Det er desuden opgjort, hvor stor afkastet af skoven er i de forskellige egne i Sverige. At det er muligt at gøre meningsfuldt skyldes de svenske skovens ganske ensartede karakter med i realiteten to træarter, og en målsætninger for driften, som er langt mindre forskelligartede end hos os.

Med afkast menes her summen af skovens nuværende vedmasseforråd tillagt værdien af de fremtidige overskud tilbagediskonteret med 3%. En ting som jagtindtægter indgår ikke. Skogssällskapet regner sig frem til indtægter fra 14.000 DKK/ha i Norrland til 40.500 DKK/ha i det sydlige Sverige.

Et skovindex = forholdet mellem pris og indtægter

Ved at sætte skovenes pris i forhold til de fremtidige indtægter udregner man et såkaldt ‘skov-index’. Det ligger i gennemsnit for Sverige på 1,40. Det vil sige, at den gennemsnitlige skov koster 40% mere end hvad man kan forvente af indtægter i fremtiden.

Det afspejler, at der er ved at komme danske tilstande i svensk skovbrug, således at prisen afspejler mange andre ting end den stående vedmasse og den løbende træproduktion. Således blandt andet jagtmuligheder og andre herlighedsværdier samt mulige fremtidige værdistigninger.

Den gennemsnitlige handelspris i Sverige er således steget med 50% i løbet af de sidste 5 år.

Herunder en tabel over priser og skov-index ned gennem Sverige:

Pris DKK/ha

Afkast DKK/ha

Skov-index

Norrbotten

16.000

14.000

1,14

Mellannorrland

26.000

26.000

1,01

Uppland

55.000

32.000

1,74

Västsverige

49.000

32.000

1,54

Sydsverige

60.000

40.500

1,47

Tabellen viser, at det økonomisk mest rationelle køb gør man i det mellemste Norrland, hvor skov-indexet et tæt ved 1,0. Det vil sige, at skoven faktisk forrenter købsprisen med 3% uden jagtindtægter.

For de danskere, der ønsker at anvende kapital frigjort ved salg af landbrugsejendom i Danmark, er disse tal ikke uden betydning. For at de danske skattemyndigheder skal godkende investeringen, er det nemlig en betingelse, at den giver et rimeligt overskud – dogikke en forrentning på 3%. Men det må ikke være herligheder det hele.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne