Mere biodiversitet i Danmarks skove og mere skov i Danmark til gavn for klimaet er to emner, som er højt på den politiske dagsorden. Begge er samtidig overskrifter i Danmarks Nationale Skovprogram, der sætter retningen for udviklingen af Danmarks skove.

I efteråret fik Skovrådet en særlig rolle i forhold til at følge op på skovprogrammet. Skovrådet har således siden 13. november diskuteret, hvordan skovrejsning kan fremmes som klimavirkemiddel i Danmark, og hvordan biodiversiteten kan fremmes i produktionsskoven. To emner som Skovrådet fandt særligt relevant at diskutere, og hvor der var basis for at nå frem til fælles anbefalinger.

Arbejdet i Skovrådet har nu resulteret i to sæt anbefalinger fra Skovrådet til miljøminister Lea Wermelin, som hun fik tilsendt den 24. april:

Du kan læse alle anbefalingerne i nedenstående PDF fil:

Det er et enigt Skovråd, der står bag anbefalingerne. Dog har de tre universitetsudpegede medlemmer af principielle grunde ikke ønsket at stå som medunderskrivere, men de har derimod bidraget med faglige vurderinger og forslag til anbefalingerne.

De peger blandt andet på behov for mere viden om træstrømmene og udvikling af nye materialer, der kan laves af den biomasse, som i dag brændes af, analyser og beregninger af omkostningseffektivitet (kort- og langsigtet klimaeffekt) ved naturlig succession sammenlignet med tilplantning, analyse og dokumentation af indflydelsen på biodiversitet i produktionsskoven i samspil med træartsvalg, foryngelsesdynamik m.m. oplyser Skovforeningen.

De tre forskere tilknyttet rådet har således lavet en liste over 16 identificerede forskningsbehov i relation til de to anbefalinger, som er vedlagt Skovrådets anbefalinger til ministeren.

Fakta om Skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af Miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven.

Skovrådet har til opgave:

1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove.

2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration.

3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet består derudover af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Repræsentanterne udpeges af miljøministeren. Skovdyrkerne har en plads i Skovrådet, som er besat af Sekretariatsleder Kristian Gernow.

29. april 2020

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne