En række landmænd/skovejere, som har lavet skovrejsning støttet af den tilskudsordning, som samfundet har etableret for at øge skovrejsningen, er af SKAT blevet nægtet status som erhvervsdrivende, og deres nyplantede skov er karakteriseret som et hobby-foretagende. SKAT mener åbenbart, at staten har givet tilskud til folks hobbyvirksomhed – en interessant betragtning.

Det har i praksis betydet, at nogle er blevet frataget deres fradrag for udgifterne til vedligeholdelse af de etablerede plantninger. Og har fået problemer med deres momsregistrering.

SKAT ser åbenbart pludselig bort fra, at en nyplantet skov først giver indtægter efter en længere årrække – ofte 15-20 år. Sådan fungerer økonomien i det erhverv, der hedder skovbrug – det kan ikke være anderledes.

Vi har kæmpet mod denne tilsyneladende ændring i SKATs praksis. Med artikler i medierne, på møder med politikere, og med en opfordring til Dansk Skovforening om at tage sagen op. I nedenstående nyhed på Skovforeningens hjemmeside kan du se status på sagen – under overskriften :

Er nyplantet skov hobby eller erhverv?

Selvfølgelig er der ikke et generelt svar på det spørgsmål. Men på det seneste er dukket stadig flere sager op hvor SKAT betragter nyplantet skov som hobby og derfor ikke vil anerkende fradragsret for udgifterne. Problemet er øjensynlig at SKAT ikke anerkender skovbrugets særkende, nemlig at der går mange år fra udgifterne er afholdt til indtægterne kommer.Samtidig mener SKAT øjensynlig at skovbrug skal give et overskud der aflønner både kapitalen og ejeren for at være erhvervsvirksomhed. Disse to begrundelser følger dog ikke Højesterets gældende retningslinjer på baggrund af retspraksis.

Højesterets retningslinjer

For land- og skovbrug er der en særlig ligningsmæssig praksis ved vurderingen af om der er tale om en hobby- eller erhvervsmæssig virksomhed: Det er IKKE et krav at land- og skovbrug skal kunne give et overskud efter aflønning af kapital og ejer. Og kun hvis en sådan ejendom selv efter en LÆNGERE årrække ikke kan udvise et overskud, kan der blive tale om at ejendommen karakteriseres som en hobbyejendom. Andre erhverv skal kunne opvise et overskud efter aflønning af kapital og ejer – og inden for en KORTERE årrække.
Denne ligningsmæssige praksis er resultatet af Højesterets afgørelser på området.
Herudover indgår en lang række andre forhold i vurderingen, men ingen af disse er i sig selv afgørende for udfaldet.

Skovforeningen mødes med SKAT

Skovforeningen fik sat emnet på et møde i SKATs skattekontaktudvalg den 1. juni hvor det blev drøftet grundigt. Udfaldet blev at der holdes et bilateralt møde den 27. august mellem SKAT og Skovforeningen. Senere har både SEGES (det tidligere Landbrugets Rådgivningscenter) og Dansk Gartneri udtrykt interesse i at deltage i mødet. Hvis SKAT fastholder at praksis ikke er blevet ændret og at der blot er mere fokus på underskudsvirksomheder, tager Skovforeningen sagen op politisk. Sådan en praksis vil nemlig lægge en bombe under Danmarks skovrejsningsmål gennem de seneste 30 år.

Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne