Plantning af ny skov – her uden tilskud. Mange lodsejere har ventet på en afgørelse og tilplantningerne må vente til efteråret.

Det fremgår af den korte statusopgørelse som Miljøstyrelsen lagde på sin hjemmeside forleden. Du kan se opgørelsen over ansøgte projekter og status for udsendelse af afgørelser i nyheden:

Åbner eksternt link i et nyt vindueStatus på behandlingen af ansøgninger om tilskud til skovrejsning – 2017

Statusopgørelsen har vi længe efterspurgt og kort tid inden nyheden, blev der udsendt en række afslag på de lavest prioriterede projekter. Langt størstedelen af de projekter, der er ansøgt, har således nu fået det svar, der skulle være kommet 6 måneder tidligere.

Det er rigtig ærgerligt at afgørelserne har været så lang tid undervejs. For de projekter, der fik tilsagn, har de sene svar medført, at det ikke har været muligt at nå at plante dette forår.

Sidst men ikke mindst har det ikke været muligt at gennemføre alternative tilplantninger hos de medlemmer der fik/får afslag.

Vi håber at Miljøstyrelsen i den kommende ansøgningsrunde, der har frist den 1. september 2019, får tildelt flere ressourcer, så sagbehandlingen forkortes og at graden af information om sagsbehandlingen forbedres.

VidenCenter Landskab 4. juni 2018

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne