”Der er stor interesse for at plante skov med tilskud.

Vi har derfor arrangeret temaaftener om emnet torsdag den 19. maj 2022 og torsdag den 2. juni 2022 – begge dage klokken 19.00.

Arrangementet er for alle, der ønsker at udvide skovarealet og for potentielle nye skovejere, der ønsker at tilplante landbrugsjord. Regler, tilskud, ansøgning og pleje af skoven vil blive gennemgået af skovrejsningskonsulent Martin Hansen og skovfoged Jens Venø Kjellerup. Lodsejer, vil fortælle om hans overvejelser omkring skovrejsning og praktiske erfaringer.

19. maj 2022 kl. 19:00, Enevoldsvej 24, 6070 Christiansfeld.

2. juni 2022 kl. 19:00, Asserholtvej 11, 6622 Bække.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Martin Snedker Hansen og Jens Venø Kjellerup.