Vi ønskerRasmus Grønborg Bak tillykke med den nyestilling som skovrider for et afEuropas største private skovdistrikter:Koberg Gåsevadsholms godsforvaltning i Väster Götaland,Sverige.

Stillingen som skovrider i Skovdyrkerforeningen Nord-Øst er hermed ledig fra 1. november, og ansøgninger modtages til og medden 10. september 2015.

By: Tine Thorsen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Tine Thorsen