Næste punkt på turen var en afdrift, hvor aflægning, oprydning og gentilplantning blev drøftet.Der blev aflagt 69% korttømmer af bevoksningen. Arealet blevderefterkvasryddet og tilplantet manuelt. En god plantemand er afgørende for succes og det er vigtigt at være opmærksom påsnudebilleangreb.

Tredjepunkt var ved De tre søstre. Tre kæmper som har fået tilnavnet fra familiens tre døtre. Blandt træerne findes et af landets højeste træer på ca. 52 meter. Så selvom familien lægger vægt at drive skoven rationelt er der plads til at passe på de særlige træer i skoven.

"De tre søstre" - hveraf det ene træ er blandt landets højeste
De tre søstre – hveraf det ene træ er blandt landets højeste

Træet med størst vedmasse og afslutning med vue

Påfjerde punkt var det ligeledes en af skovens kæmper som blev præsenteret. En grandispå mindst 40 meter, en midt diameter på 100 cm, og en brysthøjdediameter på 1,80 cm. Med enestimeret volumen på knap 32 kubikmeter, er der tale om et af landets volumenmæssigt største træer.

De sidste to punkter var i mere jordnære bevoksninger – af hhv. yngre douglas og bøg. Her blev udfordringerne med en meget kraftig selvforyngelse af tsuga igen drøftet.

Som afslutning blev der serveret pølser, brød og drikkelse, som kunne nydes sammen med den flotte udsigt, fuglenes aftenkvidrenog solnedgangen.

Foreningen takker deltagere og værter for en dejlig aften.

Der blev serveret grillpølser og forfriskninger med udsigt til Himmelbjerget
Der blev serveret grillpølser og forfriskninger med udsigt til Himmelbjerget

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne