Vinteren er typisk højsæson for skovningsaktiviteter

Nåletræ

Råtræmarkedet har for nåletræ i en længere periode været godt, og i den seneste tid har vi oplevet at priserne har fået yderligere et nøk opad. Træet afsættes overvejende til danske savværker, men der eksporteres jævnligt også nåletræ til nordeuropæiske aftagere, samt en del til Asien, hvortil træet fragtes i containere.

Med de attraktive priser er der gode muligheder for at gennemføre skovninger med en fornuftig bundlinje til skovejeren. For at sikre det bedste resultatet er det vigtigt, at træet aflægges optimalt, så træet udnyttes bedst og dermed afregnes så godt som muligt. Husk også at være opmærksom på, at når der foretages tynding i en bevoksning, så skal man ikke alene have fokus på økonomien i det enkelte indgreb, men i ligeså høj grad have fokus på udviklingen af den blivende bevoksning.

Løvtræ

Der er også stabile priser på løvtræ, hvor en stor del eksporteres til Asien. Det sensommer-pristillæg på bøgekævler, som efterhånden er blevet en fast tradition, er fastholdt hen over efteråret og vinteren i år. På de øvrige træarter er der ikke sket prisændringer, og forventningen er at prisniveauet på løvtræ fortsat vil være stabilt.

Skovfogederne tager på konsulent besøg

Netop nu er det også højsæson for konsulentbesøg. Så tøv ikke med at kontakte din lokale skovfoged, og aftal et møde i skoven.

By: Kristian Løkke Kristensen