Piloteringspæle – specialprodukt af høj kvalitet

I første halvår af 2014 skal foreningenløbende levere 2.000 piloteringspæle. Det er et krav, at pælene opfylder en række specifikke krav, hvoraf især kravet til rethed og diameter er vigtig. Pælene skal leveres i specifikke længder på mellem 12 og 18 meter.

Erfaringsmæssigt ved vi, at pælene overvejende skalfindesiregulære bevoksningerpå god bonitet. Det er oftest ibevoksninger af rødgran og ædelgran at kvaliteten findes, men ind i mellem kan der dog også findes bevoksninger af grandis og sitkagran, hvor kvaliteten er god nok til at producere pæle.

For regulære partiertilbyder vi medlemmer af foreningen mellem 550 og 600 kr/kfm (handelsopmålt), afhængig af pælenes længde og at størrelsen af partiet.

Gode muligheder for afsætning af andre nåletræseffekter

Ud over afsætning til piloteringspæle, er markedet for nåletræ generelt godt for øjeblikket. Tømmer til savværksindustrien afregnes til gode priser ved skovejerne.

For øjeblikket er der også mulighed for afsætning af stort dimensioneret nål til eksport – også til meget pæne priser. Det er for eksempel en god mulighed for at afsættearter som nobilis og grandis i store dimensioner.

Kontakt din lokale skovfoged, hvis du vil vide mere om levering af piloteringspæle eller andre nåletræseffekter.

By: Kristian Løkke Kristensen