Som annonceret afholdt SØJjubilæumsreception for vores tre 25 års jubilarer – skovrider Henrik Buhl, administrativ medarbejder Birgitte Virlev og skovfoged Bent W. Nielsen. Der var opstillet et telt til lejligheden og foreningen bød på mad og drikke. Der var et fint fremmøde af medlemmer, leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere samt familier og venner.

Jubilarerne blev behørigt fejret med taler og sang. SØJ takker på egne og jubilaernes vegne for opmærksomheden på dagen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne