Der er en række fordele ved at gennemføre skovningsprojekterne i sensommeren. Mange af opgaverne er afhængige af, at marker kan bruges til at køre på eller der skal stilles træ og flis på marker. Som regel er det en tør periode, og normalt er grundvandsstanden på sit laveste. Det betyder, at transporten i skoven er skånsom, og at man ofte kan komme i bevoksninger, der ellers kun er tilgængelige i hårde vintre. Som vi ikke helt kan regne med.

Gode afsætningsmuligheder for råtræ

Der bliver igen gode muligheder for afsætning af både flis, løv og nål i denne sensommer. Afsætningen af nåletræ er stabil gennem hele sommeren. Eksportmarked for stort nåletræ forventes at forsætte, men priserne er endnu ukendte.
Bøg, eg og ask kan skoves fra 1. august. Priserne for efteråret er endnu ikke fastlagte, men der er forventes stabile og gode priser på bøg, eg og ask. Ær kan skoves til oktober. Det våde løvtræ tåler ikke at ligge for længe i det lune vejr, så savværker og eksportører afhenter ofte træet hurtigt.

Godt træ til flis.

Sidst men ikke mindst, så kommer der ofte et virkelig godt flisprodukt ud af en sommerskovning i løvtræ. Træet skoves med blade på (syrefældning), hvilket betyder, at der i de første par uger efter skovningen, sker en meget stor fordampning gennem disse. Derfor tørrer træet godt i denne periode, hvilket vil afspejle sig i afregningsprisen fra varmeværket. Priserne på flis er for kommende sæson gode og igen højere end sidste vinter. Flisen fylder ofte meget i den samlede økonomi for løvtræskovningerne, derfor er der flere skovninger der kan lade sig gøre med en meget fornuftig økonomi.

mle@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne