Nipningen er nu ved at være afsluttet, ellers er det på høje tid af få det gjort færdigt.

De fleste steder er ved at være igennem med den første vækstregulering med TopStar eller Pomoxon Extra. Der er dog stadig god vækst i træerne og topskuddene kan gro 1-2 cm om dagen, under optimale forhold.

Træerne vokser meget forskelligt, men vi begynder at se toppe, som nærmer sig målet. Alt efter hvor mange gange man vil igennem med ConShape er det derfor ved at være tiden til at benytte dette.

Som sprede- klæbemiddel til ConShape skal der bruges 0,5 ml/l (ny anbefaling). Der skal brugeset specielt sprede- klæbemiddel til ConShape. Der må IKKE bruges det samme sprede- klæbemiddel, som bruges til TopStar og Pomoxon Extra. Der kan læses mere i vores faktablad.

Efter første sprøjtning mod lus og mider, ser vi flere steder en opblomstring igen af både ædelgranlus, stammelus og galmider. Så kom ud i kulturerne og kontroller.

Ved anden gennemkørsel er det en god idé at skifte middel for at undgå resistens. Vær opmærksom på svidningsrisiko i udspring og sprøjt kun under optimale forhold. På nedenstående billede kan man se et træ der hårdt angrebet af mider og har fået et bronzefarvet skær. Kulturen skal sprøjtes hurtigst muligt.

VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne