Sommerudflugter:

Vi afholder to sommerudflugter for medlemmerne i denne uge. På Sjælland besøger vi Jægerspris og på Fyn Gyldensten Strand. Sommerudflugten er et fagligt bredt arrangement, hvor vi besøger interessante og smukke steder i geografien. Formålet er, at dele viden og oplevelser, og ikke mindst at mødes med medlemmerne og evt. medbragte naboer, familier og venner, som også har interesse i skov og natur – og som måske vil melde sig ind i foreningen. Vi håber på godt vejr til begge arrangementer, men medbring fornuftigt tøj. Ved begge arrangementer er der indlagt en kortere gåtur. Vi sørger for, at der er mulighed for transport til folk med svagt bentøj.

Jægerspris tirsdag den 30. maj kl. 19.00

Skovdyrkerne Øerne har gjort en stor indsats, for at sikre asken en fortsat plads i dansk skovbrug. I 2015 identificeres sunde asketræer på en langrække lokaliteter på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Der blev høstet podekviste fra dem og Københavns Universitet DNA bestemte træerne. Knopper fra podekvistene blev okuleret på grundstammer, og to frøplantager blev etableret i foråret 2016. Èn på Frederik den VII’s Stiftelse i Jægerspris og én på Bornholm. Begge anlæg kom godt fra start, og det kunne konstateres, at hovedparten af træerne tilsyneladende har et eller andet mål af resistens i forhold til svampen aske-top-tørre. Vi vil gerne vise frøplantagen på Jægerspris frem og diskutere askens fremtid. Når man har sagt Jægerspris, må man også sige Kongeegen, som er Danmarks – formodentlig Nordeuropas ældste levende væsen. Den vil Skovrider Nils Sættem vise frem og fortælle om. Tid: Tirsdag den 30. maj kl. 19.00-ca. 21.30 Mødested: Skovkirkevej ved det gamle savværk.

Gyldensten Strand torsdag den 1. juni kl. 19:00

Vi besøger Gyldensteen strand, hvor vi bliver vist rundt af stedets opsynsmand og ornitolog Jens Bækkelund. Gyldensteen Strand er et 616 ha stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst for Bogense. Her blev der i marts 2014 genskabt over 350 ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn. Gyldensteen Strand vil fremover kunne give os vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land.Læs mere på www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/gyldensteen-strand/ Tid: Torsdag den 1. juni kl. 19.00- ca. 21.30 Mødested: Langø 1, 5400 Bogense.

Vel mødt – vi glæder os til at se jer alle.

By: UNI

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Mere om