Vi mødes på adressen: Johs. Jensensvej 41 iKarup. Der vil være skiltet ved indkørsel til ejendommen hvor vi mødes. Bemærk videre kørsel fra ejendommen.

Pyntegrønt

Skovfoged Kim Verner Pedersen orienterer om oparbejdning, sortering samt indlevering på læsseplads og vilkår for handel med klippegrønt.

Efter gennemgang af klippegrøntet kører vi i bilerne ca. 3km for at se på rødgran juletræskulturer som det næste punkt på programmet.

Juletræer

Skovfoged Niels Dalby og Henrik Dodensig Larsen fortæller om dyrkning og produktion af rødgran juletræer. Vi ser kultur og maskinpark hos ejeren og kommer ind på konkrete dyrkningstips og metoder.

Husk tilmelding

Til kontoret på telefon eller mail midt@remove-this.skovdyrkerne.dk senest d. 24. august.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne