I sidste nummer af vort medlemsblad Skovdyrkeren havde vi en artikel om ’det spiselige landskab’. Den har vakt en del interesse.

For dem, der gerne vil vide noget mere, og måske videre med at plante nogle flere træer eller buske med spiselige frugter på deres ejendom, så kan vi anbefale et par fortræffelige engelske bøger om dette emne, begge skrevet af den anerkendte engelske specialist /martin-crawford>Martin Crawford.

I oktober 2016 ud kom bogen: How to Grow Your Own Nuts – Choosing, cultivating and harvesting nuts in your garden.

Den beskriver alle aspekter af at dyrke, høste, lagre og behandle forskellige former for nødder. Ikke kun gamle favoritter som hasselnød, valnød og ægte kastanie, men også mængder af andre muligheder, heriblandt tyrkisk hassel, hjertenød, morbær, pawpaw, pecannødder med flere.

Bogen, som er på 320 sider og rigt illustreret, er udgivet på forlaget Green Books (www.greenbooks.co.uk). Den koster 25£, og kan – ligesom den nedenstående – bestilles på www.Amazon.co.uk

For de mest ambitiøse – skovhaven

Samme forfatter udgav på samme forlag for et par år siden den endnu større bog: Creating Forest Garden – Working with Nature to Grow Edible Crops. Bogen er på 384 store sider og koster 30£.

Det er standardværket om den driftsform, man kalder skovhaver, og som mange eksperimenterer med i disse år. Det er plantninger, hvor man kombinerer forskellige træer og buske, der alle sammen giver spiselige afgrøder. Normalt en fleretageret bevoksning, hvor overetagens større træer står så spredt, at der er lys nok til en underetage af mindre træer/buske eller en hel lav bundvegetation med flerårige urter.

Sådanne kombinerede plantninger kan både placeres et beskyttet sted i skoven og på et stykke landbrugsjord. Det sidste er umiddelbart det letteste. I skoven vil det typisk kræve en rodfræsning og en opgødskning.

Bogen gennemgår de enkelte arter, som kan indgå – opdelt efter hvilket lag i bevoksningen, de egner sig til, og hvad de producerer. Der er forslag til design og sammensætning af forskellige modeller. Og der er afsnit om svampe i skovhaven og en beskrivelse af, hvordan de samvirker med træer og buske.

Og der er generelle afsnit om jordbehandling, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Samt om hvordan man selv kan producere de enkelte arter ud fra frø.

Bogen slutter med en række nyttige tabeller over stratificeringstider ved frøsåning, hvilke arter der kan vegetativt formeres, hvilke der egner sig til lavskovsdrift (altså kort rotation, hvor man bygger videre på stødskuddene), hvilke arter som er gavnlige for bier og andre insekter m.m.

Begge bøger kræver naturligvis kendskab til engelsk, men med en ordbog til hjælp får man adgang til en guldgrube af viden. Mange fine illustrationer letter læsningen.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne