Alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal føre sprøjtejournal. Indeværende sprøjteplanperiode er 1. august 2023 til 31. juli 2024.

Du kan fører sprøjtejournalen elektronisk eller på papir, og den skal senest 7 dage efter sprøjtning være opdateret.

Krav til en sprøjtejournal:

Eksempel på sprøjtejournal (Miljøstyrelsen) 

Hvis du har en omsætning på over 50.000 kr. eller har over 10 ha jord skal sprøjtejournalen indberettes. For denne planperiode er indberetningsfristen 31. marts 2025

Det er de samlede plantebeskyttelsesmængder på afgrødeniveau som indberettes.

Man indberetter sprøjtejournalen på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvis man ønsker kan man også løbende føre sprøjtejournalen elektronisk på SJI – Se mere på: https://mst.dk/erhverv/tilskud-miljoeviden-og-data/ansoeg-og-indberet/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji

VidenCenter Juletræer