Vi havde en forventning om, at der efter Stormrådets møde den 27. marts ville foreligge en vejledning til tilskudsordningen til oprydning og gentilplantning efter 2013-stormfaldene. Desværre mente Stormrådet stadig, at der var ‘for mange uklare punkter’ og man har derfor endnu ikke truffet en afgørelse. Der foreligger ikke noget nærmere om, hvilke ‘uklarheder’ der er tale om.

Det er frustrerende, at vi på nuværende tidspunkt – 4-5 måneder efter stormfaldene og efter, at vi har registeret og anmeldt skaderne – stadig ikke har et regelsæt på plads, og vi opfordrer Stormrådet til hurtigst muligt at komme med en afklaring – så vi kan rådgive de berørte skovejere på et oplyst grundlag.

Michael Gehlert
Skovrider

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne