Kulturerne har generelt haft en god vækstsæson. De steder, hvor der har været rigeligt nedbør er der en tendens til lange topskud – trods regulering. Vi ser også let til moderat forekomst af ‘røde nåle’ – det er deklasserende og kan desværre ikke afhjælpes på nuværende tidspunkt.

Med alt det vand vi har fået i sensommeren, er det vigtigt at farvegødske – se nærmere på dyrkningsinfo eller kontakt din skovfoged, hvis du er i tvivl.

Markedsmæssigt er kampen om afsætningen hård – og prisfald er uundgåelige. De gode træer over 175 cm – som altid bør være produktionsmålet – holder skansen bedst, mens mindre og ringere træer både har mindre salgschance og vil få et større prisfald.

Hos Skovdyrkerne høster vi frugterne af gode langsigtede kunderelationer og har allerede på nuværende tidspunkt fornuftige rammer på plads for en stor del af træerne.

I de kommende uger vil vi komme rundt i kulturene med mærketangen. Har du brug for en opdatering på markedstendenserne, så husk at tilmelde dig vores markvandring den 17. september.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne