Skader efter Brun Ædelgranbladlus (stammelus)

Skadedyr
I år har behovet for bekæmpelse af ædelgranlus og stammelus været større end normalt. I nogle kulturer har det vist sig nødvendigt med flere behandlinger. Stammelus plejer ikke være en udfordring og angreb bekæmpes typisk effektivt med én enkelt sprøjtning.

Alm. ædelgranlus har også givet udfordringer og gentagne behandlinger har også her været nødvendigt for at få bekæmpet angreb.

Behovet for gentagen bekæmpelse ses uafhængigt af anvendt insekticid ved første behandling. Vi anbefaler, at man skifter middel fra gang til gang for at mindske risikoen for resistens. Afhængigt af hvilket middel, der er anvendt i første og evt. anden behandling, anbefaler vi et af følgende midler: Mavrik Vita, Mospilan SG eller Karate.

Man kan med fordel medbringe svovl i anden eller tredje behandling, så også angreb af mider bekæmpes.

Ved sprøjtning mod skadedyr er det vigtigt, at man er opmærksom på risikoen for svidningsskader, hvis der medbringes svovl. Risikoen for svidningsskader er størst ved høje temperaturer og højt solskin. Kontakt din lokale skovfoged hvis du er i tvivl.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne