For at følge træernes vækst er det en god idé at markere et 5-10 træer i kulturen og jævnligt notere højden. Anvend f.eks. en juletræsetiket som på billedet

Indtrykkene ved første behandling var de fleste steder, at en del af topskuddene var langt fremme og en større del næsten kun lige var brudt. Fortsætter væksten som nu, forudser vi, at perioden for behandling af topskud kommer til at strække sig ét godt stykke ind i juli måned.

Den generelle anbefaling er, at man ved første og anden behandling anvender Pomoxon Extra og efterfølgende foretager stopbehandling med Conshape. I år vil det formentligt være nødvendigt, at stopbehandle ad flere omgange, for at sikre den ønskede topskudslængde.

Uens udspring betyder, at man flere steder med fordel kan stopbehandle sprintere allerede ved anden gennemgang af kulturen. Stopbehandles der med Pomoxon Extra ved anden gennemgang kan det være nødvendigt med en efterfølgende behandling med Conshape.

Læs mere om behandlingsstrategien i nyheden Vækstregulering

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne