NaturErhvervstyrelsen har valgt at lukke for støtteordningerne til etablering og produktion af energiafgrøder. Det betyder at fra 2014 kan der, i forbindelse med poppeldyrkning på landbrugsjord,kun søges om enkeltbetalingstilskud og tilskud til ekstensiv landbrugsdrift.

Du kan læse mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne