Torsdag den 25/8-2022 blev der afholdt arrangement om biodiversitet i den dyrkede skov. Oplægsholderen var biolog Simon Skov fra IGN på Københavns universitet. Tanken med medlemsmødet var at inspirere og give skovejere gode råd til, hvordan man med relative enkle midler og ændringer af skovdyrkningen kunne bidrage til at øge biodiversiteten i den dyrkede skov.

Forstfuldmægtig Michael Lehrmann fra SkovdyrkerneMidtbød os velkommen, hvorefter Simon gav os en grundig introduktion af biologiske begreber og de vigtigste faktorer i forhold til biodiversitet i skoven.Efter en sandwich startede ”skovturen på Høgdal og Mansdal”, hvor vi fik diskuteret naturhensyn i bred forstand og forskellige mulighederellerudfordringer afhængigt af den enkelte ejendoms driftformål.

udgået træ

På ekskursionen stødte vi på flere udgåede træer, der havde fået lov at blive stående. Det er godt forvednedbrydende insekter.

Der var stor spørgelyst og dialog, og det var tydeligt, at de fremmødte var meget interesseret i emnet.

Næste medlemsarrangement i SNØ er besøg på et af Danmarks mest moderne savværker, Norrelund Savværk. 15/11-2022, tilmelding påSNO@remove-this.skovdyrkerne.dkeller 86447317. Se mere på hjemmesiden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne