I mange nobilisbevoksninger er der kogler på mere end 50% af træerne.

I forrige sæson så vi mange kogleansatser på nobilis, og helt som forventet har der derfor været en voldsom koglesætning i denne vækstsæson.

Mange steder, især i ældre bevoksninger, bærer 50-60% af træerne kogler, og flere steder ser vi enddamere. Der er derfor bevoksninger, hvor der ikke bliver klippet i år.

Klippegrønt med kogler ernormalt ikke salgbart. Omfanget af kogler i år, er dog så stort, og dækker hele landet, så aftagerne er nødt til at forholde sig til problemet, og i mange tilfælde acceptere kvalitetsmæssige justeringer. Ellers bliver det meget sværtat finde de mængder, som efterspørges.

Udbyttet i de enkelte bevoksninger bliver lavere, og oparbejdningsomkostningerne bliver alt andet lige også højere end normalt.

By: Kristian Løkke Kristensen