Snudebiller høstet ved Sdr. Omme

Først gnavede forældrene – nugnaver afkommet

Gnav af den store nåletræssnudebille hører ofteforåret til. Barken gnaves af nyplantede nåletræer på nyskovede afdrifter. Snudebillen lokkes til afduften fra de friske stød, hvor billen læggersine æg og larverne udvikler sigunder barken.I disse dage ses omfattende angreb på 2 år gamle afdrifter, hvor duften fra de skovede stød for længst er forduftet og der ikke er noget, som tiltrækker en stor nåletræssnudebille. Det er i stedet afkommet, som har udviklet sig i rødderne over de sidste 2 somre og nu kommer op afjorden. Denye snudebiller er sultne og æder barken på kulturplanterne som deres forældre. Selv om træernehar groet i 2 vækstsæsoner er deikke store nok til at klare gnavet ved rodhalsen.

Bekæmpelse

Rodhalssprøjtning af de nederste 15-20 cm af stammen med et godkendt insekticid. Gamle lagre af Fastac 50 i en 2,5-5 % opløsning må stadig bruges til rodhalssprøjtning indtil 01-02-2022.

Opens window for sending emailVidenCenterSkovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne