Korttømmer til dansk savværk.

Kold vinter og tørt forår

Den sidste del af vinteren blev kold, og derefter tog et tørt og varmt forår over. Dermed harvi haft en meget lang periode med meget godefærdselforholdi skovene. Det har medført enøgning skovningsaktiviterne i første halvår af 2018. Vi har også haft mulighed for at få skovet, nogle af de steder, hvor der ellers har været for vådt i de seneste år.

Gode priser på råtræ fortsætter

Vi har i foråret været begunstiget af høje afregningspriser på såvel løv som nål. Prisniveauet har været det højeste i årtier, og der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at det skal ændre sig i den kommende tid. Savværksindustrien efterspørger fortsat nåletræ – både lokalt i Danmark, men også regionalt og globalt. Også eksporten af løvtræ til Asien ser ud til at fortsætte ufortrødent. Kombineret med de aktuelle gode afsætningsmulighederfor flis, er der alle muligheder for at lave skovningsprojekter med et fornuftigtdækningsbidrag.

Aktiviteterne fortsætter sommeren over

Mange medlemmer ønsker også at bruge de gunstige forhold til at gennemføre skovninger. Vi fortsætter derfor vores aktiviteter hen over sommeren. Typisk er sensommeren også et godt tidspunkt for skovningsaktiviteter. Efter høst kan stubmarken være udmærket at anvende tilat udkøre træ på, ligesom den kan anvendes til oplægning af stakke og kævler.

Du kan altid kontakte din lokale skovfoged, hvis du vil vide mere om mulighederne for skovning og afsætning.

By: Kristian Løkke Kristensen