Stormfald i hele foreningens geografi

Torsdagensstorm har ramt hele foreningens geografi og der er meldinger om stormfald fra alle egne. Vi har stadig ikke fuldt overblik over omfanget, men fra de besigtigelser som er gennemført, er meldingerne ikke gode. Der meldes om meget spredt fald og mange steder meldes der også om fladefald – også af større flader. Et meget forsigtigtestimat ligenu er, atder er væltet 20.000-30.000 kubikmeter hos foreningens medlemmer.

Er du ramt – kontakt os.

Kontakt kontoreteller din lokale skovfoged, hvis du har haft stormfald på ejendommen.

Send gerne en mail med følgende oplysninger:

Det giver os mulighed for at få overblik over situationen hos vores medlemmer, så vi kan hjælpe bedst muligt. Når vi har skabt overblik kanvi planlægge en hensigtsmæssig oparbejdning og afsætning for derigennem at sikre at foreningens medlemmer får det bedste ud af situationen.

HUSK: Oparbejdning af stormfald er yderst risikabelt.

Stormfaldsforsikring

For at stormfaldsforsikringen aktiveres skalder samlet set være væltet hvad der svarer til en årshugst i vores landsdel. Derfor er det vigtigt at alt stormfald meldes ind.Derudover skal du være opmærksom på;

Kontakt:

Kontoret: telefon8689 32 22eller mail: soj@remove-this.skovdyrkerne.dk

Lokale skovfogeder: se mobilnumre og mailtil højre

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne