Vi har hos Skovdyrkerne Midt fået henvendelser fra medlemmer i løbet af søndagen, og vi har også selv været i skoven. Der er meldinger om spredt stormfald i det meste af foreningens geografi. Der har indtil nu kun været meldinger om spredt fald, og ingen meldinger om større fladefald.

Vi bruger mandagen på at skabe yderligere overblik over situationen, og modtager meget gerne informationer fra vores skovejere.

Har du oplevet stormfald, så kontakt meget gerne din skovfoged. Da vi forventer mange henvendelser i løbet af dagen, foretrækker vi at du sender oplysningerne til din skovfoged pr. mail. Oplys gerne det vurderede omfang af stormfaldet, og om der er behov for at en skovfoged vurderer skaderne og behovet for oprydning og skovning.

Priserne på nåletræ er for nuværende på et højt niveau, hvilket naturligvis er glædeligt, når skaden desværre er sket.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne