Efter en længere periode uden betydende storme har sæsonen 2023-2024 ind til videre budt på to.

Stormen 20.-21. oktober var ikke stor nok til at få et navn og efterlod sig ikke betydende skader i skoven – men gav mange steder i stedet problemer med forhøjet vandstand. Derimod fik julestormen 2023 tidligt et navn – og var på forhånd ’godt blæst op’. I en situation med opblødt jord – efter mere end 1.000 mm nedbør i landsdelen – og muligheden for rodbrud fra oktober-stormen, var vi ikke ubekymrede ved udsigten til vindstød af orkanstyrke fra en ny vindretning.

Og der var da også blæsevejr – højeste registrerede vindstød blev på over 40 m/s. Tommelfingerreglen er dog, at vindstød kan vælte træer – men det er middelvinden, der vælter bevoksninger og skove. Og med en middelvind på op til 20 m/s var ’Pia’ bredt set mere kuling end en storm – dog med stormende 10 min. middelvinde i aftentimerne på op til 30 m/s. Til sammenligning bød  ’Allan’ i 2013 på 10. middelvinde på 40 m/s og vindstød på op til 53 m/s.

Dagen derpå, kan vi da også konstatere, at der ikke er sket betydende, regionale skader på de vestjyske skove. Der er væltede træer mange steder og nogle steder forekommer, især i forbindelse med nytyndede bevoksninger, lidt spredt fald. Endelig er der enkelte udsatte kanter, der er væltet.

Det samlede billede er, at der er tale om et meget begrænset stormfald, som uden videre kan indarbejdes i årshugsten og opsluges af markedet. På ejendoms- og bevoksningsniveau kan der være ’noget træls’ men der er heldigvis ikke tale om en ’stormfaldsbegivenhed’.

Kontakt din skovfoged, hvis der alligevel er ’noget der skal håndteres’