De foreløbige meldinger fra skovejere og skovfogeder rundt i landet giver et klart billede af at skovene kun har oplevet begrænsede stormfald. Det er de klassiske billeder fra en normal  vinterstorm fra vestlig retning, som årligt opleves i starten af vinteren. Der er ikke omfattende skader som i store storme der senest ramte i 2013. Der er enkelte træer der er væltet i bevoksningerne og skader er derudover primært i udsatte kanter fra tidligere års stormfald, nytyndede bevoksninger og skærmstillinger. Alt sammen steder man kan forvente, at der er en øget risiko. Der vurderes ikke være skader i et omfang der påvirker den samlede hugst betydeligt i den kommende tid og markedet oversvømmes ikke med træ som i store stormfald. Flere steder var skaderne af  oktober blæsevejret fra øst mere skadeligt pga. den dengang uventede vindretning, beløvning på mange træer og meget våd jord.

Skulle der være lokalt behov for hjælp er Skovdyrkerne selvfølgelig kontaktbare, selvom det er juletid.

God jul ønskes fra Skovdyrkerne

Billedet er fra 2005, hvor der var omfattende skader.