Vi er i fuld gang med at hjælpe skovejere i Syd- og Sønderjylland med at få overblik over følgerne efter stormens hærgen.

Iden forbindelse vil vigerne opfordre skovejere, der har haft stormfald, til at ringe til vores kontor på tlf. 75 86 73 88, eller til denlokale skovfoged. Så kommer vi forbi og hjælper med at få lagt en plan for oprydningen.

Det ser ud til, at det sydlige Sønderjylland er hårdest ramt af stormfaldet. Fleresteder i et område mellem Sønderborg, Padborg, Aabenraa og Tønder meldes der om fladefald og bevoksninger med knækkede træer.

Det er primært bevoksninger med nåletræ der er værstramt. Skaderne i bevoksningerne med løvtræ har mere karakteraf enkelte væltede træer og grene der er brækket af.

Flere steder er skovvejene blokerede af væltede træer, hvilket besværliggør færdsel og muligheden for at få overblik over omfanget af stormfaldet.

Stormfaldsforsikring?

Har du tegnet en stormfaldsforsikring kan det måskeblive aktuelt med erstatning.

Du skal dog være opmærksom på, at:

Det forventes, at der kommer en udmelding fra Stormrådet i nærmeste fremtid.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne