Vi har den 23. januar udsendt et anmeldelsesskema (T1-skema) til alle, som vi har registreret som ‘basisforsikrede mod stormfald’. Skemaerne er på forhånd udfyldt med stamoplysninger om forsikringstager og skov.

Vi har valgt at udsende til alle forsikringstagere for at sikre, at alle er klar over mulighederne – er du så heldig, at du ikke er ramt af stormfald, kan du naturligvis blot arkivere lodret.

Er du ramt af stormfald bør du kontakte din skovfoged for nærmere aftale. Det er vigtigt at få klarhed over, hvem der gør hvad.

Vi bistår meget gerne med stormskade-registrering i skoven og udfyldelse og indsendelse af anmeldelsesskema. Omfanget af dette arbejde varierer meget fra ejendom til ejendom og faktureres derfor efter medgået tid efter foreningens almindelige takster.

Hvis du ønsker at vi bistår dig med den videre sagsbehandling har vi alligevel brug for din underskrift på anmeldelsen. Det sker lettest ved, at du underskriver anmeldelsen – uden at udfylde de tomme felter – og returnerer den til os.

Husk at rettidig anmeldelse senest den 15. marts 2014 er forudsætning for både forsikringsudbetaling og adgang til Stormrådets ordning med tilskud til oprydning og gentilplantning.

Beslægtede artikler:

/stormfald/ _blank – “Om stormfaldet i Vestjylland”>Stormfald – Hvad nu?!

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne