Stormrådet er myndighed både hvad angår stormflodsskader langs kysterne og stormfald i skovene.

Som man kan se i medierne, så har Stormrådet i den den 10. december afgjort, hvor i landet der kan ydes erstatning for den stormflod, landet netop var ude for. Det afgøres på grundlag af en vurdering af vandstande og vindstyrker.

For skovene afgøres sagen på grundlag af en indberetning af skaderne. Da disse ikke er opgjort endnu, har Stormrådet ikke kunnet træffe nogen afgørelse på dette punkt. Naturstyrelsen samler indberetninger fra statslige og private skove med en deadline den 16. december. Herefter vil Naturstyrelsen komme med en indstilling til Stormrådet, der så vil afgøre sagen – formodentlig på Stormrådets møde den 16.januar.

Sagen kompliceres også af, at vi har haft to storme med kort mellemrum, og som ramte forskellige områder i landet.

Så de ramte skovejere må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Man kan bruge tiden til at studere ordningen, som kan findes på dette link.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne